RATIO 1:1 - PATIENCE ALWAYS PAYS OFFKIES EEN OPTIE